Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Εις το Αδυτον

In the Adyton
 
Είπατε τω βασιλεί χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά.
Ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν·
απέσβετο και λάλον ύδωρ.
 
 
Tell the king that the sophisticated hall has fallen to the ground.
Phoibos no longer has his house, nor his mantic bay, nor his talking spring;
the talking water has dried up.
   
 
 

 
 
 
 
 

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ματιές Βεδουίνων

Bedouin Eyes


Βεδουίνοι, δηλαδή "αυτοί που βαδίζουν στην έρημο".
Είναι νομάδες άραβες, αποτελούμενοι από πολλές ολιγομελείς και πολυμελείς φυλές.
Ως άνθρωποι της ερήμου, είναι σκληροτράχηλοι προφανώς εξαιτίας των σκληρών συνθηκών ζωής στην έρημο. Επιβίωσαν ακολουθώντας ένα δικό τους απόφθεγμα :
"Εγώ εναντίον των αδερφών μου, εγώ και τ' αδέρφια μου εναντίον των ξαδέρφων μου, εγώ και τ' αδέρφια και τα ξαδέρφια μου ενάντια σε όλο τον κόσμο".
Αρκετοί Βεδουίνοι εξακολουθούν να ζουν κοντά στον νομαδικό παραδοσιακό τρόπο ζωής.

Bedouins, means "those who walk in the desert".
Nomads arabs, wonderers, devided in many short and large tribes and clans.
As they are men of the desert, they are tough because of the harsh desert conditions. They survived following their saying : 
"I against my brother, my brothers and I against my cousins, then my cousins and I against strangers".
Many of them still living close to the traditional nomadic Bedouin way of life.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιορδανία Δεκ '13
Jordan Dec '13