Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Εις το Αδυτον

In the Adyton
 
Είπατε τω βασιλεί χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά.
Ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα δάφνιν, ου παγάν λαλέουσαν·
απέσβετο και λάλον ύδωρ.
 
 
Tell the king that the sophisticated hall has fallen to the ground.
Phoibos no longer has his house, nor his mantic bay, nor his talking spring;
the talking water has dried up.
   
 
 

 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου